Membrii fondatori / Membrii cu drepturi depline


Dzițac Simona

Raţiu Mariana

Szatmari Aurora Dorina

Membrii de onoare


Academician Florin Gheorghe Filip

Acad. Florin Gheorghe Filip

Academician Gheorghe Păun

Acad. Gheorghe Păun

Prof. univ. dr. Ioana Moisil

Prof. univ. dr. Ioana Moisil

Conf. univ. dr. Laurenţiu Popper

Conf. univ. dr. Laurenţiu Popper

Inf. Minculescu Anca

Inf. Minculescu Anca

Cercet. Bogdana Stanojević

Cercet. Bogdana Stanojević

Membrii simpatizanţi

1. Cheregi Adrian-Claudiu
2. Beschiu Valentin
3. Dziţac Domnica Ioana
4. Dziţac Ioan
5. Bălaş Valentina Emilia
6. Badea Gabriela Elena
7. Blidar Andreea
8. Dume Antonia
9. Şandro Delia Mariana
10. Şandro Cristian
11. Bodog Marinela
12. Şuteu Marius Darius
13. Andreescu Nicoleta Alina
14. Vălean Mărioara
15. Vereş Ralph
16. Szucs Viorica
17. Lorincz Levente
18. Egri Angela
19. Forgaciu Edina
20. Cozma Horatiu Alin
21. Luncan Ioana Alina
22. Munteanu Emma Margareta
23. Munteanu Liviu
24. Cincar Kristijan
25. Marica Elena

Calitatea de Membru al Asociaţiei CCSISEO


Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea (Asociaţia CCSISEO) este o asociaţie deschisă tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 16 ani, care aderă la scopul şi obiectivele asociaţiei şi îndeplinesc criteriile prevăzute în Statutul şi Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I) al Asociaţiei CCSISEO.


Tipuri de membri ai Asociaţiei CCSISEO


Membrii Asociaţiei CCSISEO se împart în:

 1. Membrii fondatori;
 2. Membrii cu drepturi depline;
 3. Membrii simpatizanţi;
 4. Membrii de onoare.

Statutul de:

 1. membru fondator este obţinut de orice persoană fizică sau juridică care a hotărât înfiinţarea asociaţiei având drepturi depline în cadrul asociaţiei;
 2. membru cu drepturi depline este obţinut pentru perioada de activitate, de către orice membru care a îndeplinit cerinţele conform R.O.I., calitate obţinută prin selecţie calitativă riguroasă şi cu acordul expres al membrilor fondatori;
 3. membru simpatizant poate fi obţinut pe baza completării unui formular de adeziune şi încărcarea on-line a unui Curriculum Vitae – format Europass, urmate de un interviu, de către orice persoană fizică, cu vârsta de peste 16 ani, care aderă la scopul şi obiectivele asociaţiei;
 4. membru de onoare este obţinut pentru merite deosebite prevăzute în cadrul R.O.I.

Drepturile şi obligaţiile membrilor


(1) Membrii fondatori și membrii cu drepturi depline ai Asociaţiei CCSISEO au următoarele drepturi:

 1. Să participe la activităţile asociaţiei şi la Adunările Generale;
 2. Să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează scopul şi bunul mers al asociaţiei;
 3. Să aibă acces la logistica, baza materială, baza de date şi la întregul sistem de informaţii, cunoştinţe şi oportunităţi furnizate de asociaţie;
 4. Să candideze şi să ocupe funcţii de conducere, coordonare sau execuţie în asociaţie, respectând reglementările prevăzute pentru fiecare dintre acestea;
 5. Să participe la acţiunile şi adunările Asociaţiei CCSISEO şi să se exprime liber în cadrul acestora;
 6. Dreptul la vot în cadrul structurilor Asociaţiei CCSISEO în condiţiile prevăzute în statut şi reglementările interne;
 7. Dreptul de a solicita şi primi sprijinul Asociaţiei CCSISEO, dacă solicitarea este în consonanţă cu scopul asociaţiei;
 8. Dreptul de a primi, la dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei CCSISEO, diplomă on-line care să ateste această calitate;
 9. Dreptul de a se retrage din Asociaţia CCSISEO.

(2) Membrii fondatori și membrii cu drepturi depline ai Asociaţiei CCSISEO au următoarele obligaţii:

 1. Să respecte şi să cunoască Statutul şi Regulamentele interne ale asociaţiei;
 2. Să respecte responsabilităţile şi obligaţiile asumate, precum şi pe ceilalţi membri şi parteneri ai asociaţiei;
 3. Să contribuie activ prin implicarea lor la realizarea scopului şi obiectivelor, precum şi la consolidarea şi dezvoltarea asociaţiei;
 4. Să manifeste o poziţie şi o conduită prin care să nu aducă atingere prestigiului asociaţiei şi să nu întreprindă activităţi sau manifestări care să prejudicieze imaginea şi interesele Asociaţiei CCSISEO;
 5. Să-şi exercite drepturile şi să-şi îndeplinească obligaţiile cu bună credinţă, fără să lezeze drepturile şi interesele membrilor asociaţiei;
 6. Să plătească cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală.

(3) Membrii Asociaţiei CCSISEO din alte localităţi/ţări sau care sunt plecaţi din localitate la datele stabilite pentru anumite şedinţe vor putea beneficia de mijloace moderne de a intra on-line în timpul dezbaterilor din cadrul şedinţelor sau vota electronic, conform prevederilor din R.O.I. al asociaţiei;

(4) Membrii fondatori și membrii cu drepturi depline ai Asociaţiei CCSISEO au aceleaşi drepturi şi obligaţii, fără privilegii şi fără discriminări.

(5) Drepturile membrilor simpatizanţi şi ale membrilor de onoare sunt următoarele:

 1. De a asista la desfăşurarea Adunării Generale, fără a avea drept de vot, având doar rol consultativ, neputând fi aleşi în structurile de conducere;
 2. De a participa la toate acţiunile asociaţiei;
 3. De a fi informaţi asupra tuturor aspectelor legate de acţiunile asociaţiei întreprinse în vederea realizării scopului său;
 4. De a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare ale asociaţiei, bunurile din patrimoniul acesteia, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de Ordine Interioară al Asociaţiei CCSISEO;
 5. Dreptul de a primi, la dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei CCSISEO, diplomă on-line care să ateste această calitate;
 6. De a renunţa la calitatea de membru.

(6) Obligaţiile membrilor simpatizanți şi ale membrilor de onoare sunt următoarele:

 1. De a se supune hotărârilor şi deciziilor luate în conformitate cu legea şi prezentul R.O.I. de către organele de conducere ale asociaţiei;
 2. De a nu folosi bunurile din patrimoniul asociaţiei în scopuri personale sau contrare scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 3. De a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în orice fel imaginea şi activitatea asociaţiei;
 4. De a participa şi de a se implica activ în acţiunile iniţiate de asociaţie, cu excepţia membrilor de onoare;
 5. De a nu iniţia acţiuni, fără împuternicire prealabilă, din partea organelor de conducere competente, care ar putea implica în orice fel asociaţia;
 6. De a achita cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală.

Încetarea calităţii de membru


(1) Calitatea de membru al Asociaţiei CCSISEO încetează prin:

 1. Retragere – prin cererea expresă a persoanei în cauză;
 2. Excludere;
 3. Desfiinţarea asociaţiei;
 4. Deces.

(2) Membrii Asociaţiei CCSISEO pot fi excluşi, dacă:

 1. Încalcă statutul şi/sau regulamentele interne ale asociaţiei;
 2. Deteriorează imaginea asociaţiei;
 3. Produc daune asociaţiei prin folosirea de titulatură sau de patrimoniu în scopuri străine asociaţiei, prin neândeplinirea sarcinilor încredinţate sau nerespectarea deciziilor adoptate;
 4. Nu plătesc cotizaţia anuală de membru.

(3) Hotărârea de excludere a unui membru este luată de Adunarea Generală cu votul majorităţii absolute, la propunerea Consiliului Director.