Cine suntem noi?

Motto: „Eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem noi toți”.

Suntem un grup de oameni entuziaști, onești, de vârste și profesii diferite, asociați cu scopul de a ne pune priceperile și energiile împreună pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții comunitare și a mediului în care conviețuim.

Suntem cetățeni și netățeni care vom lupta pentru o educație bazată pe principii morale sănătoase, atât în mediul real (în cetate), cât și în mediul virtual (pe net).

Ne vom implica în zone de nișă, care par mărunte – dar sunt importante pentru comunitate, unde statul nu face nimic sau nu poate să facă suficient fără implicarea cetățenilor/netățenilor.

Ne dorim ca România, o țară frumoasă și bogată, să fie mai atractivă pentru cetățenii săi și demnă de respect din partea partenerilor străini, iar asta n-o putem face decât acționând ”împreună”!

Experiențele profesionale individuale, puse împreună în rețeaua Asociaţiei CCSISEO, vor genera o plus valoare de cunoaștere și forța necesară abordării unor probleme provocatoare noi.

Consiliul Director

Dziţac Simona - Mirela

Președinte

Raţiu Mariana

Vicepreședinte

Szatmari Aurora Dorina

Vicepreședinte

Scop şi obiect de activitate

Conform statutului Asociaţiei CCSISEO, scopul acesteia se axează pe următoarele direcţii:

Încurajarea membrilor asociaţiei în munca de cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare a rezultatelor;

Facilitarea identificării şi susţinerii dezvoltării potenţialului creativ al tinerilor, pentru ca aceştia să aibă un impact pozitiv în societate şi să aducă un plus de valoare societăţii din care fac parte;

Formarea și perfecționarea continuă a membrilor asociaţiei;

Crearea unui mediu de lucru atractiv şi favorabil manifestării unei emulaţii creatoare, inovatoare şi implicit generatoare de idei îndrăznețe;

Stimularea şi susţinerea participării membrilor asociaţiei la manifestări ştiinţifice naţionale /internaţionale cu valorificarea rezultatelor obţinute în promovarea imaginii şi renumelui Asociaţiei CCSISEO, pe plan naţional, european şi global.

Obiectul principal

Obiectul principal de activitate al Asociaţiei CCSISEO, conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN este: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;